NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet


“Hvordan skal du sikre at dine lokaler blir rene, og hva er rent nok?”

Slik innleder Standard Norge informasjonsteksten i salgsbrosjyren for standarden NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet – System for for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Som jeg har slått kloa i fordi jeg kjenner noen som jobber der. Yay me!

NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet. System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. (c) Standard Norge.

Aller først, hva er og gjør egentlig Standard Norge? Det besvarer vi enkelt ved å copy-paste litt fra nettsidene dere (for så lat er jeg faktisk):

“Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Vi er sertifisert for leveranse av følgende tjenester: “Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger”

Så. Der har dere det. Så over til godsakene, NS-INSTA 800. Hva står det i den? Hva kan den brukes til? Trenger du den?

Hva står det i den?
Standarden beskriver et system for å fastsette ønsket kvalitet på rengjøringen (5 kvalitetsnivåer er beskrevet i systemet, pluss nivå 0 for “ingen krav”). I svært grove trekk innebærer de ulike nivåene antall foreseelser (“Tillatt mengde urenheter”) som er tillatt ved stikkprøvekontroll, på hhv. vanskelig og lett tilgjengelige steder (også nøye definert i standarden), i rom/lokaler av ulik størrelse. I standarden finner du også samsvarserklæring, beskrivelser av anbefalinger for kontroll, måling med instrumenter, samt skjema for kvalitetsprofiler, bedømmelsesskjema og rapporteringsskjema for kontroll av rengjøringskvalitet.

Hva kan den brukes til?
I følge Standard Norge kan standarden brukes “i alle lokaler der det i dag utføres et regelmessig renhold som er programmert, metodestyrt og styrt etter tidsforbruk”. Eksempler som nevnes er kontorbygninger, sykehus, skoler, kjøpesentre, fartøy, fly, hoteller og serveringssteder. Standarden er et viktig verktøy både for de som bestiller renholdet og de som utfører renholdet, både med tanke på en klart definert kravspesifikasjon for oppdraget og for kontroll av renholdet.

Trenger jeg denne?
Nei. Som privatperson gjør du nok ikke det, om ikke du har behov for å inngå en veldig spesifisert seksjon vedr. renhold i samboer- eller ekteskapskontrakten din. Og det kan det jo tenkes at du vil om du henter deg dame eller mann fra utlandet. Eller au pair. Ikke vet jeg. Men normale privatpersoner trenger ikke denne standarden. Men leier du eksterne parter til renholdsoppdrag på jevnlig basis kan nok dette være en nyttig standard å ha tilgang til.

 

Advertisements

About jensottar

Jobber som segmentanalytiker i Storebrand ASA. Har bakgrunn fra markedanalyseinstituttet Ipsos MMI (tidl. Synovate). Privat i sosiale medier, også i faglige diskusjoner. Musikk, sykkel, markedsanalyse, media, scifi, tech, t-skjorter og sko. Android. Står bak @DagensSko på Twitter og Facebook.
This entry was posted in Lunchprat and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s